Νομική Σημείωση

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιοκτησία του GHO AHK SPRL (0699.562.515) που βρίσκεται στο BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN ΒΕΛΓΙΟ εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρό του κ. Thierry REMY. Ο διευθυντής της δημοσίευσης του ιστότοπου είναι ο κ. Thierry REMY ο πάροχος που διασφαλίζει τη φιλοξενία του ιστότοπου καθώς και το αποθήκευση πληροφοριών είναι το GHO AHK SPRL.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Κ. Thierry REMY δεν εγγυάται ότι αυτός ο ιστότοπος είναι απαλλαγμένος από ελαττώματα, σφάλματα ή παραλείψεις. Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ενδεικτικές και γενικές χωρίς καμία συμβατική αξία. Παρά τις τακτικές ενημερώσεις, ο κ. Thierry REMY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την τροποποίηση των διοικητικών και νομικών διατάξεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τη δημοσίευση. Ομοίως, η Thierry REMY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη χρήση και την ερμηνεία των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο κ. Thierry REMY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ιούς που θα μπορούσαν να μολύνουν τον υπολογιστή ή οποιοδήποτε υλικό υπολογιστή του χρήστη, μετά από χρήση, πρόσβαση ή λήψη από αυτόν τον ιστότοπο. Ο κ. Thierry REMY διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο αυτών των εμπορικών προσφορών ανά πάσα στιγμή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιοκτησία του Thierry REMY που κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτός ο ιστότοπος αποτελεί προστατευόμενο έργο υπό την πνευματική ιδιοκτησία, καθώς και τη γενική δομή του ιστότοπου, τη γραφιστική καθώς και τα στοιχεία προσβάσιμα στον ιστότοπο (φόρμες, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες…). Εκτός από την προηγούμενη γραπτή άδεια της Thierry REMY, ο ιστότοπος και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να τροποποιηθούν, να μεταδοθούν, να δημοσιευτούν σε οποιοδήποτε μέσο, ​​να αξιοποιηθούν πλήρως ή εν μέρει για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς ή να εξυπηρετηθούν για την πραγματοποίηση παραγώγων έργων. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες ενδέχεται να αναλάβει την ευθύνη του χρήστη του Διαδικτύου κατά την έννοια των άρθρων L. 713-2 και L.713-3 του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με τους υπολογιστές, τα αρχεία και τις ελευθερίες, αυτός ο ιστότοπος αποτέλεσε αντικείμενο απλής δήλωσης προς την Επιτροπή Εθνικής Πληροφορίας και Ελευθεριών. Ο χρήστης του Διαδικτύου ενημερώνεται ότι οι πληροφορίες που κοινοποιεί μέσω των εντύπων στην Ιστοσελίδα είναι απαραίτητες για την απόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει ο κ. Thierry REMY. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, γράφοντας στον Thierry REMY, GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM Επιπλέον, οι υπολογιστές που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο αποθηκεύουν στο στο σκληρό δίσκο τους ένα ή περισσότερα αρχεία κειμένου που ονομάζονται "Cookies" τα οποία καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση στον ιστότοπο που κατασκευάζεται από τον υπολογιστή στον οποίο αποθηκεύεται το "cookie" (τύπος προγράμματος περιήγησης, προβολές σελίδων, ημερομηνία και ώρα διαβούλευσης,…) . Ο κ. Thierry REMY χρησιμοποιεί αυτά τα «Cookies» για στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να βελτιώσει την εργονομία του ιστότοπου, για να ακολουθήσει καλύτερα τα συμφέροντα των χρηστών του Διαδικτύου. Ο χρήστης που είναι συνδεδεμένος στον ιστότοπο έχει την ελευθερία να αντιταχθεί στην εγγραφή των «cookies» χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες του προγράμματος περιήγησής του. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορεί να επωφεληθεί από όλες τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΤΕΧΝΤΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει συνδέσμους υπερκειμένου σε ιστότοπους που δημοσιεύονται από τρίτους. Αυτοί οι σύνδεσμοι δημιουργούνται με καλή πίστη και το Thierry REMY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν αλλαγές που έγιναν σε αυτούς τους ιστότοπους. Κατά συνέπεια, αυτοί οι σύνδεσμοι υπερκειμένου δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να αναλάβουν την ευθύνη του κ. Thierry REMY: μόνο η ευθύνη των εκδοτών των ιστότοπων που αναφέρονται στον ιστότοπο του κ. Thierry REMY θα μπορούσε να δεσμευτεί.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ:

Ανάλογα με την προέλευση της τιμολόγησης, η ισχύουσα νομοθεσία θα είναι εκείνη του Βελγίου ή της Αυστραλίας.